Spara equalizerns inställningar

Du kan justera iTunes-equalizern manuellt och spara de anpassade inställningarna du skapar som en egen ”förinställning” som du sedan kan använda igen. Du kan t.ex. skapa förinställningar för olika rum i huset eller olika musikgenrer.

Så här anpassar du equalizerinställningarna:

  1. Välj Innehåll > Visa equalizer.

  2. Justera reglagen som du vill ha dem.

  3. Välj Skapa förinställning i popupmenyn och ge förinställningen ett namn.

Om du vill byta namn på en förinställning eller ta bort den väljer du Redigera lista från popupmenyn.


Relaterade ämnen

Justera ljudfrekvenser

Spara equalizerns inställningar