Anpassa iTunes-fönstret

Här finns sätt att anpassa iTunes-fönstret:

iTunes customizing.9 Anpassa iTunes fönstret

Fler sätt att anpassa iTunes-fönstret:

  • För att ange vilka kolumner som skall visas väljer du ett objekt på vänstra sidan av fönstret (exempelvis en spellista). Välj Innehåll > Visningsalternativ och markera den information du vill visa.

    Du kan även hålla ned kontrolltangenten och klicka på en kolumnrubrik. Då visas en lista med visningsalternativ.

  • För att gömma eller visa innehållskategorier (filmer, TV-program och så vidare), välj Redigera > Inställningar, klicka på Allmänt och markera eller avmarkera kategorier. Du kan även använda fliken Föräldrakontroll i iTunes-inställningarna till att gömma visst innehåll.

  • Om du vill att minispelaren alltid ska ligga i förgrunden oavsett vilket program som är aktivt väljer du Redigera > Inställningar och klickar på Avancerat. Markera sedan ”Låt alltid minispelaren ligga överst”.

  • För att ange anpassade sorteringsvillkor för ett objekt markerar du det och går till Arkiv > Visa info, klickar på Sortering och anger den anpassade texten. Om du vill veta mer, se detta ämne:

Gå till

iTunes-video med övningsexempel: Utforska jukeboxen

Anpassa iTunes-fönstret