Om råd till föräldrar

Råd för Internetradio: Stationerna som kan höras med radiomottagaren kommer inte från Apple. Vissa kan sända material som kan vara olämpligt för barn eller uppfattas som stötande, t.ex. låtar med rättframma texter och pratshower eller komedier för vuxna.

Råd för iTunes Store: Följande kommer från RIAA:s (Recording Industry Association of America) webbplats Parental Advisory, en webbplats som innehåller råd från amerikanska skivbolag till föräldrar. Parental Advisory (råd till föräldrar) är information till köparen att inspelningar med denna märkning kan innehålla stötande språk, våldsskildringar, sexskildringar eller drogrelaterade texter. Föräldrar bör iaktta viss vaksamhet.

Märket innebär inte att en inspelning är olämplig för en viss typ av åhörare. Det är mer menat som en förvarning för föräldrar (och konsumenter, återförsäljare och grossister) att viss försiktighet rekommenderas vid inköp av inspelningen till barn eller vid uppspelning i hemmet.

Följande kan ha funnits i åtanke när beslutet att märka en produkt fattades.

  • Om, med hänsyn till rådande kulturella normer och individuella föräldrars val och åsikter, inspelningen är av sådant slag att föräldrar förmodligen inte vill att deras barn skall lyssna på den.

  • Innehållet är naturligtvis viktigt: ord, fraser, ljud eller beskrivningar kan vara stötande för föräldrar om de framhävs, men inte om de endast är en del av bakgrunden eller inte utgör den huvudsakliga delen av texten.

  • Också avgörande är i vilket sammanhang artisten framför materialet, liksom de förväntningar som artistens publik har. Utöver grovt språk tas också hänsyn till ”beskrivningar av våld, sex eller drogmissbruk” vid beslut om en produkt ska märkas med Parental Advisory.

  • Låttexter kan ofta tolkas på många olika sätt. Ett ord eller en fras kan ha flera betydelser. Orden kan inte heller bedömas lösryckta ur sitt sammanhang i musiken de är satta till. Texter som satta till stark och kaotisk musik kan ofta upplevas annorlunda än samma text satt till lugn och stilla musik.

Att märka produkter är inte vetenskap, det kräver lyhördhet och sunt förnuft. Sammanhanget, antalet förekomster och betoningen är viktigt. Enstaka eller obegripliga hänvisningar till visst material är kanske inte tillräckligt för att dra på sig en märkning.

Riktlinjerna gäller för låtar som säljs enskilt, liksom för hela album (vare sig det släpps som CD-skiva, kassettband eller i annat format) och videor.


Relaterade ämnen

Begränsa åtkomst till vuxet innehåll i iTunes Store

Gå till

Webbplatsen för Recording Industry Association of America

Om råd till föräldrar