Använda häften i iTunes

Till vissa album du köper i iTunes Store hör interaktiva eller digitala häften. Du kan köpa och hämta sådana häften som ingår i album eller andra erbjudanden. Häftena är märkta med en boksymbol i iTunes Store och i iTunes-biblioteket. Häften är vanligen elektroniska versioner av tryckta dokument, t.ex. CD-inlägg, i PDF-format.

Så här öppnar du ett häfte:

Dubbelklicka på filen.

Filen öppnas i det förvalda PDF-visningsprogrammet. Om du inte har ett PDF-visningsprogram kan du hämta Adobe Acrobat Reader från Adobes webbplats.


Gå till

Adobes webbplats

Webbplatsen för QuickTime

Använda häften i iTunes