Hitta dubbletter

Du kan leta efter objekt med samma titel och artist.

Så här söker du efter dubbletter:

Markera ett objekt under Bibliotek eller Spellistor och gör sedan något av följande:

  • Välj Arkiv > Visa dubbletter så visas varje exemplar av en låt från samma artist på alla album i samlingen. Samma låt kan t.ex. finnas på artistens album och på en skiva med låtar från en film.

  • Tryck ner skifttangenten och välj Arkiv > Visa exakta dubletter om du vill hitta flera kopior av samma låt (om du t.ex. av misstag har importerat låten två gånger).

Om du vill se alla objekt igen, klicka på Visa alla låtar längst ner i iTunes-fönstret.

Hitta dubbletter