Aktivera VoiceOver på iPod nano (femte generationen)

Du kan lättare hitta filer på iPod nano (femte generationen) genom att använda VoiceOver till att läsa namn på låtar, artister, spellistor och annat.

Första gången du ansluter iPod nano till datorn är ”Aktivera VoiceOver” markerat som förval. Om du inte vill aktivera VoiceOver avmarkerar du detta. Om du ändrar dig kan du aktivera VoiceOver senare.

Så här aktiverar du VoiceOver på iPod nano:

 • Anslut iPod nano till datorn.

 • Markera iPod nano i iTunes (under Enheter) och klicka på fliken Sammanfattning.

 • Markera ”Aktivera VoiceOver” och klicka på Utför.

 • Följ anvisningarna på skärmen för hur du hämtar och installerar VoiceOver Kit.

 • Välj huvudspråk för VoiceOver från popupmenyn under Röst-feedback.

Anm: Låtnamn på andra språk kan läsas upp med en annan röst.

 • Klicka på Utför.

  När synkroniseringen är klar aktiveras VoiceOver.

Så här ändrar du VoiceOver-inställningarna:

 • Markera iPod nano i iTunes (under Enheter) och klicka på fliken Sammanfattning.

 • Ändra inställningarna för VoiceOver och klicka på Utför.

  När synkroniseringen är klar används de nya VoiceOver-inställningarna.

Så här stänger du av VoiceOver:

 • Markera iPod nano i iTunes (under Enheter) och klicka på fliken Sammanfattning.

 • Avmarkera alla kryssrutor under Röst-feedback.

 • Klicka på Utför.

  När synkroniseringen är klar avaktiveras VoiceOver.

Relaterade ämnen

Lägga till musik och video på iPod och iPhone

<!– –>

Aktivera VoiceOver på iPod nano (femte generationen)