Om dina importerade låtar inte låter rätt

Om du hör sprakande eller klickande ljud när du spelar låtar som du importerat från en CD-skiva kanske CD-enheten inte har läst CD-skivan korrekt. Försök med att slå på felkorrigeringen och importera låtarna igen.

Så här slår du på felkorrigering när du importerar från CD-skivor:

  1. Välj Redigera > Inställningar.

  2. Under fliken Allmänt klickar du på Import-inställningar.

  3. Markera ”Använd felkorrigering vid läsning av ljud-CD-skivor”.

  4. Mata in CD-skivan och importera låtarna igen.

Du kan även kontrollera med tillverkaren av datorn eller den optiska enheten om det finns en uppdatering av fast programvara för den optiska enheten.

Om dina importerade låtar inte låter rätt