Välja anpassade importinställningar för MP3

Om du använder MP3-kodning kan du få bättre kontroll över kvaliteten och filstorleken för importerade filer med hjälp av anpassade inställningar.

Så här använder du anpassade inställningar med MP3-kodning:

 1. Välj Redigera > Inställningar, klicka på Allmänt och sedan på Importinställningar.

 2. Välj MP3-kodare från popupmenyn Importera med.

 3. Välj Anpassa från popupmenyn Inställningar.

 4. Välj inställningar i dialogrutan som visas:

  Stereobithastighet: Ju högre antal kilobit per sekund (kbit/s) i mono eller stereo, desto högre blir ljudkvaliteten och desto större blir filen. Den vanligaste bithastigheten för MP3-filer i stereo är mellan 128 och 192 kbit/s. Lägre bithastigheter kan vara lämpliga för röstinspelningar men inte för musik.

  Kodning för variabel bithastighet (VBR): Den här inställningen gör att det antal bitar som används för att lagra musiken varieras beroende på musikens komplexitet. Detta gör att filerna blir så små som möjligt.

  Samplingsfrekvens: Det antal gånger på en sekund som musikens vågformer samlas in digitalt. Ju högre samplingsfrekvens, desto högre blir ljudkvaliteten och större blir filen. Välj inte en samplingsfrekvens som är högre än den som användes vid originalinspelningen, för att inte slösa på utrymmet. CD-kvalitet är t.ex. 44.100 kHz, och om du väljer en högre frekvens när du kodar från en CD-skiva gör det ingen nytta. Vanligtvis är Auto det bästa valet, då får du samma frekvens som på originalmusiken.

  Kanaler: Om du inte har stereohögtalare eller om ljudfilerna är för mono väljer du Mono (monofiler är ungefär hälften så stora som stereofiler). Om du kommer att lyssna på dina MP3-filer i en stereoanläggning bör du använda stereo eller auto. Auto konverterar spår i mono till MP3-filer i mono, och spår i stereo till MP3-filer i stereo.

  Stereoläge: I normalt läge innehåller MP3-filer en låt för den högra och ett för den vänstra stereokanalen. I många fall innehåller de bägge kanalerna likartad information. Sammanslagen stereo gör att en kanal överför den information som är identisk i båda kanalerna, medan den andra tar hand om den information som är unik. Vid bithastigheter på 160 kbit/s och lägre kan detta förbättra ljudkvaliteten hos dina MP3-filer.

  Intelligenta kodningsjusteringar: Låt iTunes analysera dina kodningsinställningar och musikkällor och sedan justera inställningarna för maximal kvalitet.

  Filtrera frekvenser under 10 Hz: Om ohörbara frekvenser filtreras bort blir resultatet mindre och effektivare filer utan någon märkbar förlust av ljudkvalitet.

Relaterade ämnen

Välja importinställningar

Välja anpassade importinställningar för MP3