Publicera spellistor

Du kan dela innehållet i spellistor med andra genom att publicera dem i iTunes Store. Publicerade spellistor kallas ”iMixar”.

iMixar innehåller 30 sekunder långa provsmak på låtar tillgängliga i iTunes Store. Låtar som inte finns i iTunes Store finns inte med i iMixar.

Så här publicerar du din iMix:

  1. Välj den spellista du vill publicera som iMix och välj Arkiv  > Skapa en iMix.

  2. Ange de uppgifter som krävs om spellistan och klicka på Publicera.

Om du vill uppdatera en publicerad iMix klickar du på pilen bredvid spellistan. (Ändringar som du gör i spellistan när den har publicerats uppdateras inte automatiskt i iTunes Store.)


Relaterade ämnen

Dela ditt iTunes-bibliotek med flera datorer

Uppdatera en publicerad iMix

Publicera spellistor