Symboler som används i iTunes

När du importerar låtar och videor visas en symbol som talar om låtens eller videons status. Med andra symboler kan du utföra olika åtgärder.

Symbol Symbolbeskrivning Betyder att
iTunes img23 Symboler som används i iTunes Bildskärmssymbol Objektet är en video.
iTunes img24 Symboler som används i iTunes Boksymbol Objektet är en PDF-fil.
iTunes img22 Symboler som används i iTunes Flytande vågrörelse Låten importeras till iTunes från en CD-skiva eller din hårddisk.
iTunes img10 Symboler som används i iTunes Grön bock iTunes har avslutat hämtningen av låten.
iTunes img7 Symboler som används i iTunes Utropstecken bredvid en låt Låten kan inte hittas. Den kan ha flyttats eller raderats.
iTunes img25 Symboler som används i iTunes Utropstecken bredvid smart spellista Ett av villkoren är en spellista som inte finns tillgänglig. Klicka på utropstecknet för att välja en annan spellista eller ta bort den saknade.
iTunes img8 Symboler som används i iTunes Sändningssymbol Låten finns på Internet, när du klickar på låten ”strömmas” den till datorn.
iTunes img19 Symboler som används i iTunes Svart bock Låten omfattas av den angivna åtgärden. Till exempel kopieras endast låtar med en svart bock bredvid sig när du klickar på Importera.
iTunes img11 Symboler som används i iTunes Högtalare Låten spelas upp.
iTunes img6 Symboler som används i iTunes Snurrande pilar Objektet kopieras eller hämtas hem från Internet.
iTunes img20 Symboler som används i iTunes En pil bredvid ett objekt eller en spellista Klicka för att gå till objektet eller publicera spellistan på iTunes Store (stäng av eller sätt på dessa pilar i fliken Allmänt i iTunes-inställningarna).
iTunes img16 Symboler som används i iTunes Utmatningssymbol Klicka för att mata ut CD-skivan eller ta bort enheten från källpanelen.
iTunes img1 Symboler som används i iTunes En blå punkt bredvid ett podcastavsnitt eller -serie Du har inte börjat spela upp det här avsnittet, eller så finns det minst ett avsnitt som inte har spelats upp i serien
iTunes img2 Symboler som används i iTunes En grå punkt bredvid objekt Objektet har inte synkroniserats med din iPod eller mobil.
iTunes img26 Symboler som används i iTunes Triangel till vänster om visningsfönstret Klicka för att växla mellan uppspelningsfältet och volymmätaren.
iTunes img27 Symboler som används i iTunes Böjd pil till höger om visningsfönstret Klicka för att markera låten som spelas upp.
iTunes ringtonebell Symboler som används i iTunes Ringklocka Låten kan användas för att skapa ringsignaler

Symboler som används i iTunes