Blanda låtar

Du kan ställa in att iTunes ska blanda låtar, album eller grupperingar (samlade satser i klassiska verk) slumpmässigt.

Så här kan du blanda låtar:

  • För att slå på eller av blandning klickar du på blandningsknappen (blandning är på när pilarna är blå):

    iTunes shuffle Blanda låtar
  • För att ange om iTunes skall blanda efter låtar, album eller grupper går du till  Reglage > Blanda > [Alternativ].

    Om du väljer Album eller Grupperingar spelar iTunes låtarna i den ordning de visas på albumet eller i grupperingen, och väljer sedan slumpmässigt ett annat album eller en annan gruppering.

Det går inte att ändra låtföljden i en spellista när blandad uppspelning används.


Relaterade ämnen

Spela låtar i en viss ordning

Skapa en blandning med iTunes DJ

Blanda låtar