Välja anpassade importinställningar för AIFF och WAV

Om du använder AIFF- eller WAV-kodning kan du få bättre kontroll över kvaliteten och filstorleken för importerade filer med hjälp av anpassade inställningar.

Så här väljer du importinställningar för AIFF och WAV:

  1. Välj iTunes > Inställningar, klicka på Allmänt och sedan på Importinställningar.

  2. Välj AIFF-kodare eller WAV-kodare från popupmenyn Importera med.

  3. Välj Anpassa från popupmenyn Inställningar.

  4. Välj inställningar i dialogrutan som visas:

    Samplingsfrekvens: Det antal gånger på en sekund som musikens vågformer samlas in digitalt. Ju högre samplingsfrekvens, desto högre blir ljudkvaliteten och större blir filen. Välj inte en samplingsfrekvens som är högre än den som användes vid originalinspelningen, för att inte slösa på utrymmet. CD-kvalitet är t.ex. 44.100 kHz, och om du väljer en högre frekvens när du kodar från en CD-skiva gör det ingen nytta. Vanligtvis är Auto det bästa valet, då får du samma frekvens som på originalmusiken.

    Samplingsstorlek: Det antal bitar som används för att lagra varje sampling som görs när musiken kodas. Ju högre samplingsstorlek, desto högre blir ljudkvaliteten och desto större blir filen.

    Kanaler: Om du inte har stereohögtalare eller om ljudfilerna är för mono väljer du Mono (monofiler är ungefär hälften så stora som stereofiler). Om du kommer att lyssna i hörlurar eller via en stereoanläggning bör du använda stereo eller auto. Auto konverterar spår i mono till filer i mono, och stereospår till filer i stereo.

Relaterade ämnen

Välja importinställningar

<!– –>

Välja anpassade importinställningar för AIFF och WAV