Skapa en kopia av en låt i nytt filformat

Du kan konvertera en låt till ett annat filformat och samtidigt behålla en kopia av originalet. Du kan till exempel skapa en kopia av en komprimerad musikfil som MP3-fil eller AAC i ett okomprimerat format (som AIFF eller WAV).

Vid konvertering från ett komprimerat till ett okomprimerat filformat (till exempel från MP3 till AIFF) ska inga försämringar av ljudkvaliteten kunna märkas. Däremot kan försämringar av ljudkvaliteten ske vid konvertering mellan komprimerade format (till exempel mellan MP3 och AAC). Om du vill koda din musik i ett annat filformat bör du, för bästa resultat, importera om dem från originalkällan i det nya kodningsformatet.

Viktigt: Inköp från iTunes Store kan inte konverteras om de inte är iTunes Plus-låtar.

Så här konverterar du en låts filformat:

  1. Välj Redigera > Inställningar, klicka på Allmänt och sedan på Importinställningar.

  2. Från popupmenyn “Importera med” väljer du det format som du vill konvertera låten till och klickar sedan på OK för att spara inställningarna.

  3. Markera en eller flera låtar i biblioteket och välj Avancerat > Skapa [format]-version.

Låten i originalformat och i det nya formatet visas i biblioteket.

<!– –>

Skapa en kopia av en låt i nytt filformat