Använda flera Nike + iPod-sensorer eller -skor

Du kan använda hur många par Nike+-skor du vill med samma Nike + iPod-mottagare. Det fungerar bäst om varje skopar har sin egen sensor. Om du använder en sensor som du redan kalibrerat i ett annat skopar (eller om en annan person använder samma sensor) bör du kalibrera sensorn först för bästa resultat. Om du vill ha mer information om kalibrering läser du dokumentationen som levererades med din Nike + iPod Sport Kit eller besöker webbplatsen nedan.

Du kan lagra träningsdata för varje enskild sensor på separata nike.com-konton, eller tilldela flera sensorer till samma konto.

Som förval får varje sensor namnet Sensor 1, Sensor 2 och så vidare. Du kan byta namn på dessa (exempelvis till ”Löpning” eller ”Cross-trainers”) så att du enklare kan skilja på olika typer av träningsdata.

Så här byter du namn på en sensor:

  1. Anslut iPod till datorn.

  2. När iPod visas i iTunes-fönstret väljer du den och klickar på fliken Nike + iPod.

  3. Välj Redigera från menyn Sensor.

  4. Skriv in det nya namnet i dialogrutan som visas.

Relaterade ämnen

Visa och spara dina Nike + iPod-träningsdata

Gå till

Webbplatsen Nike + iPod

<!– –>

Använda flera Nike + iPod-sensorer eller -skor