Flytta inköp från iTunes Store till en annan dator

Om du har en iPod eller iPhone som innehåller inköp från iTunes Store, kan du använda den till att flytta inköpen till andra auktoriserade datorer. Det kan vara bra om du regelbundet använder mer än en dator (t.ex. hemma, på jobbet eller i skolan) när du köper objekt från iTunes Store och du vill att alla inköp ska finnas i alla dina iTunes-bibliotek.

Så här flyttar du inköp från iPod eller iPhone:

  1. Se till att iPod eller iPhone innehåller det inköpta material du vill överföra.

  2. Se till att måldatorn (den du vill överföra objekten till) är auktoriserad att spela iTunes Store-inköp (välj Affär > Auktorisera och klicka sedan på Auktorisera).

  3. Anslut iPod eller iPhone till måldatorn.

  4. Gör något av följande:

    • Om iPod eller iPhone är synkroniserad med en annan dator, eller den är en iPod shuffle: Klicka på Överför inköp i dialogrutan som visas.

    • Om iPod eller iPhone är inställd på manuell hantering av objekt: Vänta tills enheten dyker upp i iTunes-fönstret (under Enheter) och välj sedan Arkiv > Överför inköp från iPod (eller iPhone).

Om inte låten är av typen iTunes Plus kan du spela upp låtar inköpta på iTunes Store på upp till fem auktoriserade datorer.


Relaterade ämnen

Lägga till musik och video på iPod och iPhone

Lagra eller visa filer på valfri iPod

Auktorisera en dator att spela upp filer köpta från iTunes Store

Rättigheter vid användning av inköp från iTunes Store

Säkerhetskopiera iTunes-biblioteket och inköp från iTunes Store

<!– –>

Flytta inköp från iTunes Store till en annan dator