Om equalizers

En equalizer fungerar ungefär som bas- och diskantreglagen på en stereo, men är flexiblare och kraftfullare.

Med equalizern i iTunes kan du finjustera olika frekvensområden i ljudbilden. Genom att justera frekvensområden kan du anpassa uppspelningen för olika genrer, lyssningsmiljöer (t.ex. olika rum) och lyssningsmetod (t.ex. högtalare eller hörlurar). Du kan antingen själv göra equalizerinställningarna manuellt, eller välja mellan fler än 20 av de vanligaste equalizerinställningarna.

Öppna equalizern i iTunes:

Välj Innehåll > Visa equalizer.

De horisontella värdena längst ner representerar det frekvensomfång som det mänskliga örat kan uppfatta i hertz (Hz). De lägre frekvenserna (från 32 Hz) är basfrekvenser och de högre frekvenserna är diskanten.

De vertikala värdena visas i decibel (dB) och mäter volymen eller intensiteten hos varje frekvens. Genom att dra skjutreglagen (så kallade ”faders”) upp eller ner, så ökar eller minskar du ljudvolymen i det frekvensområdet.

Det finns även ett reglage för huvudvolym som påverkar alla frekvensområden. Huvudvolymen har du nytta av när du lyssnar på musik som spelats in på ovanligt hög eller låg volym.


Relaterade ämnen

Justera ljudfrekvenser

Spara equalizerns inställningar

Om equalizers