Överföra bilder till en iPod

Om du har en iPod med färgskärm kan du överföra digitala bilder till den med iTunes.

Du kan ansluta samma iPod-modeller till en TV och visa bilderna på den.

Kontrollera att datorn inte går över i viloläge när du överför bilder från datorn till din iPod.

Så här överför du bilder till en iPod:

  1. Anslut din iPod till datorn med hjälp av kabeln som följde med iPod.

  2. När iPod visas i iTunes markerar du den och klickar på fliken Bilder.

  3. Markera ”Synkronisera bilder från” och välj det bildprogram eller den mapp som innehåller de bilder du vill kopiera från popupmenyn.

    Om du använder Adobe Photoshop Album 2.0 eller senare, eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare, kan du exportera bilder direkt från dessa program till iPod genom att välja Photoshop Album respektive Photoshop Elements från popupmenyn.

  4. Välj om alla mappar eller album ska flyttas, eller bara valda mappar eller album.

  5. Om du även vill överföra bilder i full upplösning till iPod väljer du ”Inkludera bilder i full upplösning”.

    Obs! Markera det här alternativet om du tänker flytta bilderna från din iPod till en annan dator. Det här alternativet är inte tillgängligt på iPhone.

Om det är första gången du lägger till bilder på din iPod kan det dröja ett tag efter att du har klickat på OK, men framtida synkroniseringar kommer att gå fortare.

Du flyttar bilder i full upplösning från en iPod till en annan dator genom att markera ”Använd som extern enhet” under iPods flik Sammanfattning. Klicka på den här länken om du vill ha mer information:

Om du vill ha mer information om hur du använder iPod för att se bilder läser du dokumentationen som medföljde iPod eller besöker iPods webbplats.


Gå till

Webbplatsen för iPod

Bildsynkronisering skapar iPod-bildcache

iTunes och iPod: Vanliga frågor om bildsynkronisering

Överföra bilder till en iPod