Importera eller spela CD-skivor automatiskt

När du matar in en CD-skiva kan du ange att iTunes ska spela upp den automatiskt eller importera låtarna på den till ditt musikbibliotek.

Så här ändrar du vad som händer när du matar in en CD-skiva:

  1. Välj Redigera > Inställningar.

  2. Välj ett alternativ i popupmenyn ”Vid CD-inmatning” i panelen Allmänt.

    Om du tänker importera många CD-skivor kan du välja alternativet ”Importera CD och mata ut” så matas CD-skivorna ut automatiskt när alla låtar på skivan har importerats.

Relaterade ämnen

Importera musik från Internet

Importera musik och video som redan finns på datorn

Importera eller spela CD-skivor automatiskt