Radera låtar, spellistor eller andra objekt

Så här raderar du ett objekt från biblioteket:

  1. Markera det objekt du vill radera och tryck på backstegstangenten.

  2. Klicka på Ta bort.

  3. Gör något av följande:

    • Om du bara vill ta bort objektet från iTunes-biblioteket klickar du på Behåll fil.

    • Om du vill radera objektet från datorn klickar du på Flytta till papperskorgen. Objektet raderas nästa gång du tömmer papperskorgen.

Ett objekt som tas bort från en spellista försvinner inte från iTunes-biblioteket eller datorn. Om du raderar en spellista eller mapp raderas inte låtarna från biblioteket eller hårddisken.

När du raderar en mapp raderas också alla spellistor och mappar som ligger i den mappen.

Du kanske inte kan ta bort låtar från en smart spellista när ”Live-uppdatering” är aktiverad, eftersom spellistan uppdateras kontinuerligt.


Relaterade ämnen

Skapa en smart spellista

<!– –>

Radera låtar, spellistor eller andra objekt