Om importinställningar och hårddiskutrymme

När du importerar en låt till iTunes lagras låten på din hårddisk. Hur mycket utrymme låten kräver beror på låten och de importinställningar du valt i iTunes-inställningarna. Importinställningarna påverkar också ljudkvaliteten. Generellt kan man säga att ju större fil, desto bättre ljud.

I denna tabell hittar du en översikt över de format du kan använda för att spela upp och spara filer i iTunes.

När du importerar en låt till iTunes lagras låten på din hårddisk. Hur mycket utrymme låten kräver beror på låten och de importinställningar du valt i iTunes-inställningarna. Importinställningarna påverkar också ljudkvaliteten. Generellt kan man säga att ju större fil, desto bättre ljud.

I denna tabell hittar du en översikt över de format du kan använda för att spela upp och spara filer i iTunes.

Kodningsformat Kan spelas upp med Filstorlek (ca) Kommentarer
AAC (MPEG-4) iPod, program som stödjer QuickTime > 1 MB/min (inställningen Hög kvalitet) Förinställning för Windows- och Mac-datorer med QuickTime 6.2 eller senare
MP3 iPod, datorer, de flesta digitala musikspelare 1 MB/min (inställningen Hög kvalitet) Förinställning för Mac-datorer med QuickTime 6.1 eller tidigare
AIFF Många program 10 MB/min Används för att bränna ljud-CD-skivor med hög kvalitet från importerade låtar
WAV Mac- och Windows-datorer som inte har iTunes och datorer utan MP3-programvara 10 MB/min
Apple Lossless Vissa iPod-modeller, program som stödjer QuickTime 5 MB/min Används för att bränna ljud-CD-skivor med hög kvalitet från importerade låtar

AAC-kodade filer har nästan samma kvalitet som ljud-CD-skivor och låter lika bra eller bättre än MP3-filer som är kodade med samma eller högre bithastighet. En 128 kbit/s AAC-fil kommer till exempel att låta lika bra eller bättre än en 160 kbit/s MP3-fil. Eftersom bithastigheten är lägre kommer AAC-filen att vara mindre än MP3-filen. Med AAC-filer kan du spara mest musik på din hårddisk eller iPod. Du får plats med samma antal låtar på en ljud-CD om du använder Apple Lossless-, AIFF-, eller WAV-format. Låtfilerna blir minst med Apple Lossless-kodaren.


Relaterade ämnen

Välja importinställningar

Om importinställningar och hårddiskutrymme