Förhindra att iPhone synkroniseras automatiskt

Som förval synkroniseras kontakter, kalendrar och annan information automatiskt när du ansluter iPhone till datorn. Du kan förhindra att en viss iPhone synkroniseras automatiskt genom att ansluta den, markera den i iTunes och avmarkera ”Synkronisera automatiskt när denna iPhone är ansluten” i panelen Sammanfattning.

Du kan också förhindra automatisk synkronisering för alla iPhone-enheter.

Så här förhindrar du automatisk synkronisering av iPhone:

  1. Välj Redigera > Inställningar i iTunes.

  2. Klicka på iPhone.

  3. Avmarkera ”Avaktivera automatisk synkronisering för all iPhone-enheter”.

Om den här kryssrutan är markerad synkroniseras inte iPhone automatiskt även om ”Synkronisera automatiskt” är markerat i panelen Sammanfattning. Om du vill synkronisera iPhone och datorn ansluter du iPhone och väljer Arkiv > Synkronisera iPhone. Du kan bara synkronisera iPhone med ett iTunes-bibliotek åt gången.

Mer information hittar du i användarhandboken för iPhone eller på Apples supportwebbplats.


Relaterade ämnen

Synkronisera kontakter, kalendrar, anteckningar, bokmärken och kontoinställningar för e-post med iPhone

Radera och återställa en iPhone

Gå till

Apples supportwebbplats

<!– –>

Förhindra att iPhone synkroniseras automatiskt