Uppdatera iPod- och iPhone-programvaran

Apple uppdaterar regelbundet iPod-programvaran för att åtgärda problem.

Så här uppdaterar du iPod-programvaran:

  1. Anslut iPod eller iPhone till datorn.

  2. Välj Hjälp > Leta efter uppdateringar.

Relaterade ämnen

Radera och återställa en iPhone

Gå till

Webbplatsen för iPod

Uppdatera iPod- och iPhone-programvaran