Lagra eller visa filer på valfri iPod

Den här informationen gäller inte för iPhone.

Beroende på hur mycket utrymme som finns tillgängligt kan du spara alla slags filer (t.ex. ett textdokument eller en bild) på en iPod. Det är användbart om du till exempel behöver kopiera en fil från en dator till en annan. Du kan också från skrivbordet visa vilka filer som finns sparade på en iPod eller telefon.

Så här sparar och visar du filer:

  1. Anslut iPod till datorn.

  2. När symbolen för enheten visas i iTunes-fönstret markerar du den, klickar på Sammanfattning (om du anslutit en iPod shuffle klickar du på Inställningar) och markerar sedan ”Använd som hårddisk”.

  3. Kopiera filer till enheten genom att dra dem till enhetens ikon (den visas som nästa tillgängliga enhet).

  4. Om du vill se vilka filer som finns lagrade på enheten dubbelklickar du på dess ikon.

    Musik, videor och spel som kopierats till enheten via iTunes visas inte.

  5. Vill du kopiera filer från enheten till datorn så dubbelklickar du på ikonen och drar filen från det fönster som då visas.

Om du vill frigöra mer utrymme på enheten drar du filer från den till papperskorgen och tömmer sedan papperskorgen.

Vill du veta mer om hur du ansluter, synkroniserar och hanterar filer på din iPod läser du dokumentationen som följde med enheten.


Relaterade ämnen

Ansluta en iPod eller annan musikspelare

Gå till

Webbplatsen för iTunes-hämtningar

Lagra eller visa filer på valfri iPod