Välja anpassade importinställningar för AAC

Om du använder AAC-kodning (Advanced Audio Coding) kan du få bättre kontroll över kvaliteten och filstorleken för importerade filer med hjälp av anpassade inställningar.

Så här använder du anpassade inställningar med AAC-kodning:

  1. Välj iTunes > Inställningar, klicka på Allmänt och sedan på Importinställningar.

  2. Välj AAC-kodare från popupmenyn Importera med.

  3. Välj Anpassa från popupmenyn Inställningar.

  4. Välj inställningar i dialogrutan som visas:

    Stereobithastighet: Ju högre antal kilobit per sekund (kbit/s) i mono eller stereo, desto högre blir ljudkvaliteten och desto större blir filen. Den vanligaste stereobithastigheten för AAC-filer är 128 kbit/s. Lägre bithastigheter kan vara lämpliga för röstinspelningar men inte för musik.

    Samplingsfrekvens: Det antal gånger på en sekund som musikens vågformer samlas in digitalt. Ju högre samplingsfrekvens, desto högre blir ljudkvaliteten och större blir filen. Välj inte en samplingsfrekvens som är högre än den som användes vid originalinspelningen, för att inte slösa på utrymmet. CD-kvalitet är t.ex. 44.100 kHz, och om du väljer en högre frekvens när du kodar från en CD-skiva gör det ingen nytta. Vanligtvis är Auto det bästa valet, då får du samma frekvens som på originalmusiken.

    Kanaler: Om du inte har stereohögtalare eller om ljudfilerna är för mono väljer du Mono (monofiler är ungefär hälften så stora som stereofiler). Om du kommer att lyssna i hörlurar eller via en stereoanläggning bör du använda stereo eller auto. Auto konverterar spår i mono till filer i mono, och stereofiler till filer i stereo.

Relaterade ämnen

Välja importinställningar

Välja anpassade importinställningar för ACC