Om du får problem med att bränna en CD- eller DVD-skiva

Några saker att kontrollera och prova:

 • Du kan bara bränna spellistor (en lista med låtar). Det går inte att bränna en skiva direkt från biblioteket, Internetradio, en delad spellista eller iPod. Om du vill veta mer söker du i hjälpen efter ”skapa spellistor”.

 • Om rätt låtar inte kopieras när du bränner en CD- eller DVD-skiva eller om det inte händer något när du klickar på knappen Bränn skiva, kontrollerar du att rätt låtar är markerade i spellistan.

 • Kontrollera att rätt skivtyp är vald efter att du klickat på Bränn skiva. För att skapa en CD med olika typer av ljudfiler som iTunes stöder (MP3, AAC, AIFF och så vidare) väljer du Data-CD eller -DVD. Om spellistan du vill bränna innehåller AAC-filer bör du kontrollera att alternativet MP3-CD inte är valt.

 • Om spellistan innehåller inköp från iTunes Store kan du ha överskridit antalet gånger (sju) du kan bränna spellistan.

 • Om CD-bränningen avbryts vid en viss låt kanske spellistan innehåller inköp från iTunes Store som inte har auktoriserats för uppspelning på den dator du använder. Du auktoriserar datorn genom att dubbelklicka på den inköpta låten (där CD-bränningen avbryts) och ange informationen för det konto du använde när du köpte låten. Du kan auktorisera upp till fem datorer samtidigt. Om du vill veta mer söker du i hjälpen efter ”auktorisera”.

 • Om en tom CD- eller DVD-skiva inte visas i iTunes-fönstret eller om inställningarna för bränning inte sparas, kontrollerar du att du har rätt behörighet för att bränna CD-skivor på datorn.

 • Om datorn eller bildskärmen går i vila under CD-bränningen ökar du tiden som krävs innan systemvila i kontrollpanelen Energialternativ.

 • Om en bränd CD-skiva hackar när du spelar upp den i en extern CD-RW-enhet provar du en intern enhet eller en stereo.

 • Om CD-bränningen misslyckas och den externa enheten inte svarar stänger du av och slår på enheten så återställs den.

 • Använd Windows Update och se till att du har installerat den senaste Service Pack-uppdateringen för datorn.

 • Se efter på datorns eller enhetens tillverkares webbplats om det finns några uppdateringar för den fasta programvaran, och installera sådana som är avsedda för din dator, CD- eller DVD-spelare.

 • Även om datorn är ny bör du kontrollera att du har de senaste drivrutinerna för grafik- och ljudkort och annan kringutrustning. Se efter på tillverkarens webbplats om det finns några uppdateringar.

 • Prova med att använda en annan medietillverkare eller en annan typ av skiva (till exempel CD-RW istället för CD-R).

 • Prova med att välja en lägre bränningshastighet.

 • Filmer inköpta från iTunes Store kan inte brännas till DVD- eller video-CD-skivor som kan spelas i DVD-spelare.

 • En del CD-RW-brännare fungerar inte med iTunes. Om din brännare fungerar med iTunes syns den intill CD-brännare efter att du klickat på Bränn skiva. Om enheten inte visas kanske den inte stöds eller så är inte rätt drivrutiner installerade. Du installerar rätt drivrutiner genom att installera om iTunes.

Klicka på länkarna nedan om du vill ha mer felsökningsinformation.


Relaterade ämnen

Skapa en spellista

Auktorisera en dator att spela upp filer köpta från iTunes Store

Om att bränna CD- och DVD-skivor

Gå till

Supportwebbplatsen för iTunes

iTunes för Windows: Additional troubleshooting for burning issues

<!– –>

Om du får problem med att bränna en CD- eller DVD-skiva