Använda låtinformationen i andra program

Du kan spara all information om låtarna i en spellista eller i biblioteket som en textfil eller en XML-fil så du kan importera den till en databas eller använda den i ett annat program. Dessutom går det att kopiera informationen om en låt och klistra in den i ett annat program.

Så här överför du låtinformation till andra program:

  • Vill du exportera all låtinformation till en textfil markerar du Musik eller en spellista och väljer sedan Arkiv > Bibliotek > Exportera spellista. Se till att du väljer ”Textfiler” i popupmenyn ”Spara som”.

    All information i info-fönstret exporteras för varje låt, inte bara de fält som visas i biblioteket eller spellistan.

  • Om du vill kopiera informationen (i de kolumner som visas) för en enda låt markerar du låten och väljer Redigera > Kopiera. Välj sedan Redigera > Klistra in i ett annat program (till exempel i ett e-brev eller ett textdokument).

Relaterade ämnen

Spara en kopia av dina spellistor

<!– –>

Använda låtinformationen i andra program