Sätta ihop CD-spår

När du importerar låtar från en CD-skiva till iTunes kan du sätta ihop låtar så de alltid spelas tillsammans (även när blandningsfunktionen är på).

Så här sätter du ihop spår:

  1. Mata in en ljud-CD-skiva i datorns CD- eller DVD-enhet.

  2. När låtarna på CD-skivan visas i iTunes-fönstret markerar du de du vill sätta ihop (håll ner skifttangenten om du vill markera flera låtar).

  3. Välj Avancerat > Sätt ihop CD-spår.

Relaterade ämnen

Spela album rakt igenom

Sätta ihop CD-spår