Välja högtalare

Du kan lyssna till iTunes-ljud med följande:

  • Datorns inbyggda högtalare

  • Högtalare som är anslutna till datorn och en strömkälla

  • Fjärrhögtalare anslutna till ett AirPort Express-nätverk

Så här väljer du högtalare:

  • Om du ansluter externa högtalare spelar iTunes upp ljudet via dem i stället för datorns inbyggda högtalare (beroende på maskinvara och program).

  • Om du ansluter högtalare till ett AirPort Express-nätverk visas en popupmeny längst ner iTunes-fönstret. Om du vill lyssna genom dina fjärrhögtalare väljer du dem från popupmenyn.

    iTunes speakerpopup Välja högtalare
  • Om menyn inte visas använder iTunes datorns högtalare (och de externa högtalarna om sådana finns anslutna). För mer information om hur du endast använder volymreglaget på dina externa högtalare, se:

  • Om du vill förhindra att datorn söker efter fjärrhögtalare (och visar popupmenyn för högtalare) väljer du Redigera > Inställningar och klickar på Enheter. Avmarkera därefter Sök efter fjärrhögtalare som är anslutna med AirTunes.

Mer information om hur du ställer in AirPort Express finns i dokumentationen som följde med enheten eller på webbplatserna nedan.


Relaterade ämnen

Om du inte kan välja dina externa högtalare

Om du inte kan höra den spelade musiken

Gå till

Webbplatsen för AirPort Extreme

Supportwebbplatsen för AirPort

Välja högtalare