Hitta CD-information på Internet

När du matar in en CD-skiva i datorn söker iTunes efter information om skivan (namn, artist, låttitlar, med mera) på Internet (i en databas som heter Gracenote). Om du är ansluten till Internet och informationen finns tillgänglig hämtar iTunes den.

Även om du inte är ansluten till Internet kan du fortfarande importera låtar till biblioteket (de kallas då ”Låt 01”, ”Låt 02” osv.). Senare, när du ansluter till Internet, hämtar iTunes informationen för alla CD-skivor på en gång.

Så här hittar du CD-information på Internet:

  1. Kontrollera att du är ansluten till Internet.

  2. Markera en CD-skiva eller en importerad låt som heter ”Låt 01”.

  3. Välj Avancerat > Hämta CD-låtnamn.

Om fler än en post hittas för CD-skivan (det händer när fler än en person har skickat in information för samma CD-skiva till Gracenote-tjänsten) väljer du en av posterna. Om det inte är den rätta väljer du Avancerat > Hämta CD-låtnamn igen och väljer den andra posten. Om det fortfarande inte är den rätta posten kan du redigera informationen själv.


Relaterade ämnen

Redigera låt- och CD-information

Skicka information om en CD-skiva till mediedatabasen Gracenote

Använda iTunes bakom en Internetbrandvägg

Gå till

Webbplatsen för Gracenote

Hitta CD-information på Internet