Om du inte kan spela upp en ljudbok

Om du inte kan spela en fil du hämtat från Audible-webbplatsen kan du ha överskridit antalet datorer som du får spela Audible-filen på. Du kan också ha försökt lyssna på en Audible-fil som köpts med någon annans konto.

Talfiler som köpts från iTunes Store kan spelas på upp till fem datorer samtidigt. (De här filerna kan inte spelas på en sjätte dator förrän en av de redan auktoriserade datorerna har avauktoriserats.)

Talfiler som köpts från Audibles webbplats kan hämtas ner till upp till tre olika datorer åt gången.

Så här avauktoriserar du en dator:

  • Om du köpte objektet med ett Apple- eller AOL-konto väljer du Avancerat > Avauktorisera datorn på den dator du inte längre använder till att lyssna på inköpta Audible-filer (datorn måste vara ansluten till Internet). Välj sedan ”Avauktorisera dator för iTunes Store-konto”.

  • Om du köpte objektet med ditt Audible-konto väljer du Avancerat > Avauktorisera Audible-konto på den dator du längre använder till att lyssna på inköpta Audible-filer (datorn måste vara ansluten till Internet).

Vill du se var en fil köpts markerar du den och väljer Arkiv > Visa info och ser efter i fältet Typ. Filer du köpt från iTunes Store har filändelsen ”.m4b”. Filer du köpt från Audible-webbplatsen har filändelsen ”.aa” eller ”.aax”.

Du kan se vem som hämtat en Audible-fil genom att markera den i biblioteket och välja Arkiv > Visa info. Ägar- eller Köpt av-fältet visar användarnamnet för Audible-kontoinnehavaren som hämtade filen.


Gå till

Webbplatsen för Audible

Om du inte kan spela upp en ljudbok