Om din Apple TV inte visas i iTunes

Om din Apple TV inte visas i iTunes-fönstret (under Enheter) kontrollerar du följande:

  • Se till att Apple TV är påslagen och ansluten till nätverket. För att kontrollera nätverksinställningarna för Apple TV, välj Inställningar > Allmänt > Nätverk.

  • Välj Redigera > Inställningar och klicka på Apple TV. Se till att ”Leta efter Apple TV-enheter” är markerat.

Mer information hittar du i användarhandboken för Apple TV eller på supportwebbplatsen för Apple TV.


Relaterade ämnen

Spela upp iTunes-biblioteket på TV:n

Synkronisera Apple TV med iTunes

Gå till

Supportwebbplatsen för Apple TV

<!– –>

Om din Apple TV inte visas i iTunes