Ställa in en maxvolym för iPod shuffle

Du kan ställa in en maxvolym för ljuduppspelning på iPod shuffle. Du kan även ställa in att det krävs ett lösenord för att ändra maxvolymen så att inte vem som helst kan ändra den.

Din iPod shuffle måste ha den senaste programvaran installerad för att kunna använda den här funktionen. Programvaran kan hämtas kostnadsfritt från webbplatsen för iPod:

Så här ställer du in en maxgräns för iPod shuffles ljudvolym:

 1. Ställ in den maxvolym du vill ha för iPod shuffle.

 2. Anslut iPod shuffle till datorn.

 3. Markera iPod shuffle när den visas i iTunes-fönstret.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på fliken Sammanfattning om du har en iPod shuffle (tredje generationen).

  • Klicka på fliken Inställningar för iPod shuffle (första och andra generationen).

 5. Markera ”Begränsa maxvolym”.

  Om detta alternativ inte visas har din iPod shuffle inte den nödvändiga programvaran installerad. Uppdatera programvaran genom att klicka på fliken Sammanfattning och sedan på Uppdatera.

 6. Dra reglaget till önskad maxvolym. 

  Det ursprungliga reglageläget motsvarar volyminställningen på iPod shuffle när du markerade kryssrutan ”Begränsa maxvolym”.

 7. Om du vill att ett lösenord ska krävas för att ändra inställningen klickar du på låssymbolen och anger ett lösenord.

Relaterade ämnen

Ställa in iPod shuffle på att spela upp låtar med samma volym

Ställa in en maxvolym för iPod shuffle