Voorkomen dat de iPhone automatisch wordt gesynchroniseerd

Standaard worden contactpersonen, agenda’s en andere informatie automatisch gesynchroniseerd als u uw iPhone aansluit op uw computer. U kunt voorkomen dat een specifieke iPhone automatisch wordt gesynchroniseerd door de iPhone aan te sluiten, deze te selecteren in iTunes en vervolgens het selectievakje ‘Automatisch synchroniseren wanneer deze iPhone wordt aangesloten’ uit te schakelen in het paneel ‘Samenvatting’.

U kunt ook voorkomen dat alle iPhones automatisch worden gesynchroniseerd.

Automatische synchronisatie van iPhones voorkomen

  1. Kies ‘Bewerken’ > ‘Voorkeuren’ in iTunes.

  2. Klik op ‘iPhone’.

  3. Schakel ‘Automatische synchronisatie voor alle iPhones uitschakelen’ uit.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de iPhone niet automatisch gesynchroniseerd, zelfs als ‘Automatisch synchroniseren’ is ingeschakeld in het paneel ‘Samenvatting’. Om uw iPhone en uw computer te synchroniseren, sluit u de iPhone aan en kiest u ‘Bestand’ > ‘iPhone synchroniseren’. U kunt uw iPhone met maar één iTunes-bibliotheek tegelijk synchroniseren.

Raadpleeg voor meer informatie de iPhone-gebruikershandleiding of de Apple-website voor ondersteuning.


Verwante onderwerpen

Contactpersonen, agenda’s, notities, bladwijzers en e-mailaccountinstellingen synchroniseren met uw iPhone

Uw iPhone wissen en opnieuw instellen

Open het volgende

Ondersteuningswebsite van Apple

Voorkomen dat de iPhone automatisch wordt gesynchroniseerd