De namen van nummers verschijnen niet

Wanneer u een cd in de computer plaatst, zoekt iTunes de informatie van de cd op het internet en geeft vervolgens de nummerinformatie weer. Als nummers worden weergegeven als “Track 01”, “Track 02”, enzovoort, bent u niet verbonden met het internet of kan de informatie van de cd niet worden gevonden.

Als u niet bent verbonden met het internet, kunt u de nummers importeren en de cd-informatie opzoeken zodra u een verbinding met het internet hebt.

Als in het netwerk gebruik wordt gemaakt van een HTTP-proxyserver, controleert u of de instellingen in het onderdeel ‘Internetopties’ van het Configuratiescherm correct zijn.

iTunes zoekt de namen van nummers en albums op in de Gracenote-mediadatabase op het internet.

Cd-informatie opzoeken in de Gracenote-mediadatabase

  1. Selecteer een of meerdere nummers (houd de Shift-toets ingedrukt om meerdere nummers te selecteren).

  2. Kies ‘Geavanceerd’ > ‘Cd-tracknamen ophalen’.

Als iTunes geen verbinding kan maken met de Gracenote-database of als bij Gracenote geen informatie over de cd bekend is, kunt u uw eigen informatie invoeren in iTunes. U kunt de informatie bovendien naar Gracenote versturen zodat deze ook beschikbaar is voor andere gebruikers.

De namen van nummers verschijnen niet