Een kopie van een nummer in een andere bestandsindeling opslaan

U kunt een nummer naar een andere bestandsindeling converteren zonder dat de oorspronkelijke versie verloren gaat. U kunt bijvoorbeeld een kopie van een nummer dat is gecodeerd in een gecomprimeerde indeling, zoals mp3 of AAC, opslaan in een niet-gecomprimeerde indeling (AIFF of WAV).

Als u een bestand dat is gecodeerd in een gecomprimeerde indeling converteert naar een niet-gecomprimeerde indeling (bijvoorbeeld van mp3 naar AIFF), heeft dit weinig invloed op de geluidskwaliteit. Als u echter een bestand van de ene naar de andere gecomprimeerde indeling converteert (bijvoorbeeld van mp3 naar AAC), kan de geluidskwaliteit minder worden. Het best kunt u nummers die u in een andere bestandsindeling wilt opslaan opnieuw in de gewenste bestandsindeling vanaf de oorspronkelijke bron importeren.

Belangrijk: Materiaal dat u koopt bij de iTunes Store kunt u niet converteren, met uitzondering van iTunes Plus-nummers.

De bestandsindeling van een nummer wijzigen

  1. Kies ‘Bewerken’ > ‘Voorkeuren’, klik op ‘Algemeen’ en vervolgens op de knop ‘Importinstellingen’.

  2. Kies uit de keuzelijst ‘Importeren met’ de indeling waarin u het nummer wilt omzetten en klik op ‘OK’ om de instelling op te slaan.

  3. Selecteer een of meer nummers in uw bibliotheek en kies ‘Geavanceerd’ > ‘[Indeling]-versie aanmaken’.

Het nummer wordt in de bibliotheek in zowel de oorspronkelijke indeling als de geconverteerde versie weergegeven.

Een kopie van een nummer in een andere bestandsindeling opslaan